ประกาศสอบราคาจ้าง

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลเจ้าบ้าน – คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.(ซอย 3) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งเก๊ากว๋าว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทรายและถมดินอัดแน่น) บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) บริเวณหลังบ้านนายเหรียญ อุ่นกาศ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางป้อ หล้าเฟย และ นายณรงค์ ถาฝัน หมู่ที่ 8  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ค้าโค หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง บริเวณหน้าบ้านนายพีระพงษ์ เทพสิงห์ หมู่ที่ 8  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) ถนนสายทุ่งเก๊ากว๋าว บริเวณข้างสะพาน หมู่ที่ 8  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำเหมืองแม่ใจฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำเหมืองแม่ใจ (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปรีชา ตุลาชม หมู่ที่ 1  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างประปา หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านครูอำเพียร รัตนกุล หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปั๊ด ขวัญผัด หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณข้างบ้านนายหล้า อ้ายดิบ หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปุ๊ด ใจคำ หมู่ที่ 6  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนางเนียม พุทธเมฆ หมู่ที่ 6  อ่านต่อ