ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 (สำนักปลัดเทศบาล) อ่านต่อ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 (สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายนานายสุภาพ หอมผล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศอนุมัติโอนงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 (สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 (สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง) อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ผลการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transrarency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าบ้าน ม.6

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าบ้าน-คันคลองชลประทาน (หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา) ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตก (การ์ดเรล) หมู่ที่่ 7 บ้านทุ่งโป่ง – ห้วยลึก ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการอนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน-คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าบ้าน-คันคลองชลประทาน (หมู่ที่่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา) ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาลเจ้าบ้าน-คันคลองชลประทาน (หมู่ที่่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา) ช่วงที่ 2คอนกรีตเสริมเหล็ก อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางสายเข้าสุสาน หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมื่น ตำบลแม่ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 (สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมัน

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าตึงใต้ (ซอย 3) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ. 026-031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ