ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน) อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 อัตรา อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559

เมื่อวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ร่วมกับ บริษัท กรีนไลน์ จำกัด ร่วมกันจัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อปลูกฝังการคัดแยกขยะให้เกิดเป็นนิสัย อ่านต่อ

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ อ่านต่อ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ