ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศฐาลตำบลรวมใจพัฒนาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>