ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าตึงใต้ (ซอย 3) หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ. 026-031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>