ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 (สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง) <<ดาวน์โหลด>>