ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายข้างบ้านนายสมศักดิ์ ปันสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>