ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 (สำนักปลัดเทศบาล) <<ดาวน์โหลด>>