ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล) <<ดาวน์โหลด>>