ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยแรก 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 <<ดาวน์โหลด>>