ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อร่วมการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566

ข่าวสั้นที่ -2566 ประชาสัมพันธ์EIT

ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สามารถเข้าร่วมประเมินได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2566 เพียงสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารนี้

ข่าวสั้นที่ -2566 ประชาสัมพันธ์EIT