ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 (กองคลัง)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่องการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 (กองคลัง) <<ดาวน์โหลด>>