ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>