ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 (กองคลัง)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 (กองคลัง) <<ดาวน์โหลด>>