ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล) <<ดาวน์โหลด>>