ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่มสร้างถนนสาย รพ.สต.ป่าตึง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมสร้างถนนสายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าตึง จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>