ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาไฟกิ่งโซล่าเซลล์สายชลประทาน

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกิื่งแบบโซล่าเซลล์สายชลประทาน) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>