ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 (สำนักปลัดเทศบาล) <<ดาวน์โหลด>>