ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทุ่งเก๊ากว๋าว

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทุ่งเก๊ากว๋าว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>