ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ศพด.ป่าตึง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>