ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบวกเก๊าฮ่าง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเก๊าฮ่าง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>