ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>