ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหน้าโอท๊อป หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <<ดาวน์โหลด>>