ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ <<ดาวน์โหลด>>