สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ