ประกาศฯ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอล ๗ คน)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ๗ คน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<ดาวน์โหลด>>