สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>