ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>