ประกาศฯ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ <<ดาวน์โหลด>>