ประกาศฯ การใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ <<ดาวน์โหลด>>