สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ