สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>