สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ