แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อม ต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
<<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ