ประกาศ ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>