แผนผังขั้นตอนการยื่นคำขอ

แผนผังขั้นตอนการยื่นคำขอกรณีขอรับการช่วยเหลือ ของผู้ยากไร้ เเละผู้ป่วยติดเตียงในการขอรับบริการรถ รับ – ส่ง ไปยังสถานพยาบาลของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
<<ดาวน์โหลด>>