ประกาศฯ ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขต ทต.รวมใจพัฒนาอันต้องเสียภาษีป้าย

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>