ประกาศฯ เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <<ดาวน์โหลด>>