ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) บริเวณหลังบ้านนายเหรียญ อุ่นกาศ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา<<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ