ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

logothump

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <ดาวน์โหลดเอกสาร>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ