ประกาศฯ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประกาศฯ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด) <ดาวน์โหลด>