กลุ่มแปรรูปอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้
เลขที่ 53 หมู่ 6 ต.แม่ใจ จ.พะเยา
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
เลขที่ 49 หมู่ 4 ต.แม่ใจ จ.พะเยา
กลุ่มน้ำพริกลาบป่าตึงใต้
เลขที่ 43 หมู่ 6 ต.แม่ใจ จ.พะเยา