ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกำนันปั๊ด

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.26-008 สายทุ่งกำนันปั๊ด หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมื่น กว้าง 4.00 เมตรยาว 488.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,952.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<ดาวฯืโหลด>>