ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.26-002 สายข้างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมื่น กว้าง 3.00 เมตรยาว 637.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,911.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา <<ดาวน์โหลด>>