ประกาศอัตราภาษีป้าย 2565

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ