ประกาศฯ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน <<ดาวน์โหลด>>