ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ <<ดาวน์โหลด>>