สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ