ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีฯ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (ส.ถ.1/1) และนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา (ผ.ถ.1/1) <<ดาวน์โหลด>>