ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เเละภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เเละมีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)ในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา >>ดาวน์โหลด<<