สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ